İBD                İstanbul Barosu Dergisi
LHD               Legal Hukuk Dergisi
LMH              Legal Mali Hukuk Dergisi
MBD              Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
MC                 Mali Çözüm
MD                 Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi
MF                 Muhasebe ve Finansman Dergisi
MP                 Mali Pusula
VD                 Vergi Dünyası
VMDD           Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi
YAK              Yaklaşım Dergisi