Bağımsız denetimde SMMM'lerin yetkilerini yok sayarak yapılan ayrımcılık torba yasa görüşmelerinde verilen bir önerge ile geri çekilmiştir.

Buna göre bağımsız denetçilerde yetkilendirme meslek mensubu olanlar arasından kamu gözetimi kurumu tarafından yapılacaktır.