İSTANBUL 04.03.2013
Sayı: 5739

 

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Konu: 25 Şubat 2013 tarih 1215 sayılı kanun tasarısı,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan Başbakan’lığa arzı Bakanlar kurulunca 28 Ocak 2013 tarihinde kararlaştırılan "Gümrük Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı" ile ilgili görüşlerimiz ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize sunar çalışmalarınızda başarılar dilerim.

İlgili dökümana ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Yahya ARIKAN
Başkan