Değerli Üyemiz,

20.02.2013

 

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun gerektirdiği uygulamalar çerçevesinde; işletmelerin bölünme, birleşme ve tür değişikliği işlemlerini gerçekleştirirken, KOBİ statüsünde olan işletmeler için şirket ortaklarının alacağı karar ile bölünme, birleşme ve tür değişikliği raporunun hazırlanmasından vazgeçilmesine imkân tanınmıştır.

Ancak, bu raporların hazırlanmasından vazgeçilmesi halinde, işletmelerin KOBİ statüsünde olduklarına dair tespit raporunun SMMM veya YMM tarafından hazırlanması gerekmektedir. Bu gereklilikten yola çıkarak hazırlanan bu rapor örneğini, çalışmalarınıza katkı sağlamak üzere sizlerin bilginize sunmaktan memnuniyet duyarız.

Bilgilerinize sunar çalışmalarınızda başarılar dilerim.

İlgili dökümana ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımla,

Yücel AKDEMİR
BAŞKAN