1 - 2014 Yılına İlişkin Vergi Uygulamaları İle İlgili Genel Tebliğler
2 - Bilanço Usulüne Tabi Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildiriminin Son Günü 31.03.2013'dür.
3 - Defter Tasdikleri İle İlgili Açıklama
4 - SGK 5 Puanlık İşveren Payının Muhasebeleştirilmesi
5 - Prim tahsilatlarına ilişkin ek uzatma duyurusu
6 - 6111 Sayılı Kanunun Geçici 19. Maddesi Hakkında Duyuru
7 - İşkolu Kodu Alt Sınıf Giriş İşlemleri
8 - İşten Ayrıma Bildiriminin Cezasında İndirim
9 - SGK İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ
10 - Muhasebe Büroları İçin Müşteri Bilgi Formu
11 - Genel Sağlık Sigortası Uygulaması ve Gelir Testi
12 - 2012 Yılı İçin Asgari Ücret Belirlendi
13 - Derneklerde Tutulması Zorunlu Defterler Ve Tasdik Usullerine İlişkin Açıklama!
14 - 2011/2604 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
15 - Sosyal Güvenlik Verilerine Ait Bazı Sorgulamaların SGK'nın İnternet Sitesinde Yapılabilmesine İlişkin Duyuru
16 - SGK E-Bildirge UVAT Sistemindeki Sorun Hakkındaki Açıklama
17 - E-Beyanname Aracılık ve Gönderme Sözleşmesi Yapılan Müşterilerin Listesinin Gelir İdaresi Başkanlığı'na Bildirilmesine İlişkin Açıklama (VUK 405 -407 GT)
18 - 2011 Yılı Mali Tatil Uygulaması İle İlgili Açıklama Güncelleme 13.07.2011
19 - Aile Hekimleri Muhtasar Mükellefiyeti Açtıracaklar
20 - Çalışanlar Listesine Kayıtlı Serbest Çalışan Meslek Mensuplarımız Aynı Zamanda Ücretli Olarak Çalışamazlar
21 - Belediyeler Mali Müşavirlik ve Muhasebe Bürolarından İş Yeri Açma Ruhsat Harcı Almayacaklar
22 - Sözleşme Örnekleri
23 - Adi Ortaklıklar, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler Kesin Mizanlarını Ortaklık Numarası İle Gönderecekler
24 - SGK Şifresini Müşterisi Adına Vekaletle Alan Meslek Mensuplarının Dikkat Etmesi Gereken Konular
25 - Yabancıların Çalışma İzin Kriterleri
26 - 6288 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUNDA VE KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
27 - "MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ FORMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
28 - 2012/1.GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN UYGULANACAK YABANCI PARA DEĞERLERİ
29 - 2012/1.GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN ENFLASYON DÜZELTMESİ (ENFLASYON MUHASEBESİ) YAPILMAYACAK! (KUYUMCULAR HARİÇ)
30 - Emeklilik Başvuruları İnternet Ortamında Verilecek
31 - Sgk Tarafından Önemli Duyuru
32 - Yeni Sosyal Güvenlik Merkezleri
33 - Sgk İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu Hakkında Açıklama
34 - "MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ FORMU" 01/04/2012 - 31/05/2012 TARİHLERİ ARASINDA VERİLECEKTİR!
35 - Kurumumuz Prim Ve Diğer Alacaklarının Tahsilat Süresine İlişkin Önemli Duyuru
36 - İşkolu Kodu Hakkında Taleplerimiz
37 - 3568 Sayılı Yasaya İlişkin Çıkartılan Yönetmeliklerde Değişiklik Yapan Yönetmelikler
38 - Muhasebe Büroları İçin Müşteri Bilgi Formu
39 - 31.12.2012 Tarihli Yabancı Para Değerleri
40 - 2013 Yılı İçin Düzenlenecek Hizmet Sözleşmeleri İle İlgili Önemli Açıklama
41 - 2013 Yılına İlişkin Vergi Uygulamaları İle İlgili Genel Tebliğler
42 - Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ ve Açıklaması
43 - 2013 Yılında Tutulacak Defterlerin Tasdiki Hakkında Açıklama
44 - İşe Başlama, Mükellefiyet Tesisi, Yoklama Ve Mükellefiyet Terkini İşlemleri Rehberi
45 - 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borçların 6322 Sayılı Kanun Kapsamında İhyasına İlişkin Son Başvuru Tarihi Hakkında Duyuru
46 - Yeni SGK İlçe ve Ünite Kodları
47 - Vergi Levhası GİB İnternet Sitesinden Nasıl Alınacak?