Mesleki Raporlar 66 : Vergi İdaresi Sorunları (Nisan 2013)
Mesleki Raporlar 65 : 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamasına Yönelik Sorunlar ve Çözüm Önerileri Hakkında Rapor (Nisan 2013)
Mesleki Raporlar 64 : Çalışma Hayatında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerilerimize İlişkin Rapor (Nisan 2013)
Mesleki Raporlar 63 : Yapı Kooperatifleri Üst Kuruluşları Genel Kurul Yol Haritası (Nisan 2013)
Mesleki Raporlar 62 : Sosyal Güvenlik Kurumu İle Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerilerine İlişkin Mart 2012 Rapor Sonucu (Mart 2013)
Mesleki Raporlar 61 : Sgk ile Uygulamada Yaşanan Sorunlar,Çözüm Önerilerine İlişkin Rapor (Mart 2013)
Mesleki Raporlar 60 : Kobi Tespit SMMM Raporu (Şubat 2013)
Mesleki Raporlar 59 : Limited Şirketler Genel Kurul Yol Haritası (Ocak 2013)
Mesleki Raporlar 58 : Anonim Şirketlerde Genel Kurul İşlemleri Yol Haritası (Ocak 2013)
Mesleki Raporlar 57 : Meslek Mensuplarınca İmzalanan Vergi Beyannamelerinin Bildiriminin Kaldırılmasını Talep Ettik!  (Nisan 2012)
Mesleki Raporlar 56 : 2011 3. Dönem Geçici Vergi Beyanname Verilme Süresinin Uzatılması Talebimiz (Kasım 2011)
Mesleki Raporlar 55 : Sendikalar Kanunu Değişiklik Tasarısı Hakkında Odamızın Görüşü (Ekim 2011)
Mesleki Raporlar 54 : Yıl İçinde Mükellefiyetini Kapatan Müşterilerin Sözleşme İptalinin, Gelir İdaresine Bildirimi Konusundaki Önerimiz (Eylül 2011)
Mesleki Raporlar 53 : Ba-Bs Formlarının Verilmesine İlişkin Genel Tebliği Taslağı Hakkında Odamızın Görüşü (Ocak 2010)
Mesleki Raporlar 52 : İşyeri Bildirimlerinin Bölge Çalışma Müdürlüğüne Yapılmamasından Kaynaklanacak Sorunlara İlişkin Rapor (Haziran 2009)
Mesleki Raporlar 51 : VUK Mükerrer 355.Madde ve Beyan Sürelerinin Değiştirilmesine İlişkin Önerimiz (Nisan 2009)
Mesleki Raporlar 50 : “Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ İthalat (2009/21)” Tebliğ Hakkında Odamızın Görüşü (Ocak 2009)
Mesleki Raporlar 49 : Vergi taksitlendirme dilekçelerinin herhangi bir vergi dairesine verilebilmesi talebimiz (Kasım 2008)
Mesleki Raporlar 48 : SGK Aylık prim ve hizmet belgelerinin bildirim süresinin uzatılması talebimiz (Kasım 2008)
Mesleki Raporlar 47 : Ba- Bs Formlarının Verilme Süresi (Ekim 2008)
Mesleki Raporlar 46 : Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağına İlişkin Görüşümüz (Ağustos 2008)
Mesleki Raporlar 45 : Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası Primlerine Esas Tutulacak Kazançların Hesabında Dikkate Alınacak ve Alınmayacak Kazançların Tespitine İlişkin Tebliğ Taslağına İlişkin Rapor (Temmuz 2008)
Mesleki Raporlar 44 : Geç Verilen E-Beyannamelere Ceza Kesilmesini Önleyecek Öneri Raporumuz (Haziran 2008)
Mesleki Raporlar 43 : 2007 Yıllık ve 2008 Aylık Ba,Bs Formlarının Verilme Sürelerinin Uzatılması Talebimiz (Mayıs 2008)
Mesleki Raporlar 42 : Kurumlar Vergisi Beyanname Verilme Süresinin 28 Nisan 2008 Tarihine Ertelenmesi Talebimiz (Nisan 2008)
Mesleki Raporlar 41 : Ba- Bs Formlarının Verilmesi Süresi ve 381 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği hk. Odamızın Görüşü (Şubat 2008)
Mesleki Raporlar 40 : Ba-Bs Formlarının Verilme Süresi Önerimiz (Ocak 2008)
Mesleki Raporlar 39 : Esnaf Odalarına e-beyanname gönderme yetkisi verilmesi hk. Odamızın görüşü (Ocak 2008)
Mesleki Raporlar 38 : İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına Sunulan “Vergi Uygulamalarında Mesleki Sorunlar” Raporu (Mart 2007)
Mesleki Raporlar 37 : 2007 Yılında Verilecek Ba -Bs Formları İçin Önerimiz (Ocak 2007)
Mesleki Raporlar 36 : Meslek Mensuplarımızın Vergi Dairelerindeki Mahsupları Konusunda İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'na Sunduğumuz Rapor (Aralık 2006)
Mesleki Raporlar 35 : Ücretlilerde Vergi İndirimi (Vergi İadesi) 2006 Raporu (Aralık 2006)
Mesleki Raporlar 34 : 2007 Yılında Verilecek Ba-Bs Formları İçin Önerimiz (Kasım 2006)
Mesleki Raporlar 33 : 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ile İlgili Yönetmeliklere İlişkin Rapor (Kasım 2006)
Mesleki Raporlar 32 : 2006/3. Dönem Geçici Vergi Beyan Erteleme Talebi Hakkında Rapor (Kasım 2006)
Mesleki Raporlar 31 : Vergi Dairelerinde Yaşanan Mahsup Sorunlarına İlişkin "İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı" na Sunulan Rapor (Temmuz 2006)
Mesleki Raporlar 30 : Odamızca Hazırlanan Ve Türmob’a Sunulan Gelir Vergisi Kanunu Tasarı Taslağı (Haziran 2006)
Mesleki Raporlar 29 : Meslek Mensuplarının Vergisel Sorunları Ve Beyan Süreleri İle İlgili Sayın Maliye Bakanı’na Sunulan Rapor (Haziran 2006)
Mesleki Raporlar 28 : Kredi Kartlı Satışlar İle İlgili Vergi İncelemeleri Hakkında Odamızın Görüş Ve Önerisi (Mayıs 2006)
Mesleki Raporlar 27 : 2005 Yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin ve 2006 Yılının 1. Dönemine ilişkin verilecek Geçici Vergi Beyannamesi’nin Verilme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Rapor (Nisan 2006)
Mesleki Raporlar 26 : Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ ile İlgili Rapor (Mart 2006)
Mesleki Raporlar 25 : 2005/4. Dönem Gelir Vergisi Beyan Süresinin Ertelemesi Hakkında Rapor (Mart 2006)
Mesleki Raporlar 24 : Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı ile İlgili Değerlendirme, Teklif ve Önerilerimiz Hakkında Rapor (Şubat 2006)
Mesleki Raporlar 23 : Elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması ile ilgili Vergi Usul Kanunu Tebliği taslağı (Şubat 2006)
Mesleki Raporlar 22 : Vergi Beyannamelerinin Beyan Süreleri Ve Ödeme Tarihlerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı (Şubat 2006)
Mesleki Raporlar 21 : 2005 /4. Dönem Geçici Vergi Beyan Erteleme Talebi Hakkında Rapor (Ocak 2006)
Mesleki Raporlar 20 : İşgücü Tevkifatı Konusundaki 96 No'lu Kdv Genel Tebliği Hakkında Oda Görüşümüzü İçeren İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına Sunulan Rapor (Aralık 2005)
Mesleki Raporlar 19 : KDV Beyannamesi ve Muhtasar Beyannamenin Verilme Sürelerinin Uzatılması (Aralık 2005)
Mesleki Raporlar 18 : Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Raporu (Kasım 2005)
Mesleki Raporlar 17 : VERGİ KANUNLARI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİ RAPORU (Ekim 2005)
Mesleki Raporlar 16 : 2005/3. Dönem Geçici Vergi Beyan Erteleme Talebi Hakkında Rapor (Ekim 2005)
Mesleki Raporlar 15 : Özel İletişim Vergisi Konusunda TÜRMOB' a Sunulan Rapor (Ekim 2005)
Mesleki Raporlar 14 : Ba-Bs Formlarının Verilme Süresi Hakkında TÜRMOB' a Gönderilen Rapor (Ekim 2005)
Mesleki Raporlar 13 : Yeni Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı Taslağının Muhasebe Mesleği Mensupları Açısından İncelenmesi (Eylül 2005)
Mesleki Raporlar 12 : Sanayi Sicil Tebliği Hakkında TÜRMOB' a Gönderilen Rapor (Ağustos 2005)
Mesleki Raporlar 11 : E-Bildirge Uygulamasında Ek Dilekçe Alınması ve Ek Sözleşme Hakkında Rapor (Temmuz 2005)
Mesleki Raporlar 10 : Katma Değer Vergisi Beyanının Ertelenmesi Hakkında Rapor (Mayıs 2005)
Mesleki Raporlar 9 : KDV Beyannamesi ve Muhtasar Beyannamenin Verilme Sürelerinin
Uzatılması Hakkında Rapor (Nisan 2005)
Mesleki Raporlar 8 : 2005 Yılının 1. Dönemine İlişkin Geçici Vergi Beyannamesi’nin Verilme Süresinin
Uzatılması Hakkında Rapor (Nisan 2005)
Mesleki Raporlar 7 : VUK 17 Numaralı Sirküler Taslağı Hakkında Rapor (Mart 2005)
Mesleki Raporlar 6 : Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanun Tasarısı Hakkında Rapor (Mart 2005)
Mesleki Raporlar 5 : Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Beyanının Ertelenmesi Hakkında Rapor (Nisan 2005)
Mesleki Raporlar 4 : E-Beyanname Uygulamasında Bağımlı Meslek Mensuplarının Sorunu hk. Rapor (Mart 2005)
Mesleki Raporlar 3 : E-Bildirge Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar İle SSK Mevzuatı Hakkında Rapor (Mart 2005)
Mesleki Raporlar 2 : İSMMMO Üyelerinin Mesleki Sorunları ve Çözüm Önerileri (Kasım 2004)
Mesleki Raporlar 1 : B Formu Hakkında Gelirler Genel Müdürlüğüne Gönderilen Rapor (Haziran 2004)