Mevzuat Serisi 12 : Vergi Denetimi Mevzuatı (2015)
Mevzuat Serisi 11 : Türk Hukukunda Ücret ve Ücretin Vergilenmesi (Nisan 2012)
Mevzuat Serisi 10 : Uluslararası Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi (Nisan 2012)
Mevzuat Serisi 9 : Türk Ticaret Kanunu (Nisan 2011)
Mevzuat Serisi 8 : Mali Müşavirin Sosyal Güvenlik Mevzuatı El Kitabı (Kasım 2007)
Mevzuat Serisi 7 : Sosyal Güvenlik Rehberi 2008 (Ekim 2008)
Mevzuat Serisi 6 : Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Mevzuatı (Temmuz 2007)
Mevzuat Serisi 5 : Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: VIII, No:45) (Nisan 2006)
Mevzuat Serisi 4 : Vergi Yargısı Mevzuatı (2006)
Mevzuat Serisi 3 : Bankacılık Kanunu (2006)
Mevzuat Serisi 2 : Muhasebenin Temel Kavramları ve Tekdüzen Hesap Planı (2006)
Mevzuat Serisi 1 : Meslek Hukuku (Mayıs 2011)